Vad är röstyoga?

Rösten har ursprungligen använts som en viktig del av yogan under namnet Nada Yoga. Det är en övergripande term som används för toning, mantrasång och chanting. Här finns kunskapen om hur röstens egna vibrationer kan skapa balans i kroppen och sinnet. Röstyogan som jag undervisar i baserar sig i denna kunskap och är utvecklad av Ulrica Gulz. Den går även under namnet HoliYoga Röst och är en av flera grenar i konceptet HoliYoga. 
Ljuden som vi skapar med vår röst kan få olika delar av kroppen att vibrera. På så sätt kan vi ge kroppen och dess organ en inre massage för att öka flöde och genomströmning. Att komma i kontakt och lära känna sin egen röst kan även vara djupt helande

En viktig grundpelare i röstyogan är att alla kan vara med, oavsett förkunskaper i röst eller yoga! Vi lägger fokus på att utforska rörelse, röst och andning, inte att prestera vackra toner.

Ett röstyogapass kan t.ex. innehålla:

  • Flödesövningar för kropp och röst
  • Andningens rörelse i kroppen

  • Röstmassage

  • Det fullständiga andetaget och andra yogiska andningstekniker

  • Medveten rörelse och andning

  • Andningsmönster

  • Chakratoning

  • Terapeutiska suckar

  • Chanting, sångmeditation med mantra och rörelse

Kontakta gärna mig om du har frågor! KONTAKT:  info@susannasundberg.com // 
mobil: 0736 27 55 38